Общи условия за извършване на резервация и плащания чрез Платформа на Спортен комплекс „Свети Георги“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Уеб платформата („Платформата“) е услуга на „Уандър груп“ АД („Дружеството“, „Уандър груп“, „ние“, „нас“, „наше“), ЕИК 201181897 като под услугата следва да се разбира уеб-сайт, приложение или друга услуга на информационното общество, предоставяна от Уандър груп, за достъпа и ползването до която се изисква създаването на потребителски профил и съответно автентикация. Свързана услуга е и мобилното приложение. Освен уговерените по – горе термини, навсякъде в настоящите Общи условия следните думи и изрази, ще имат следните значения:

Потребител и/или клиент – всеки, регистрирал профил в Платформата който има интерес или използва услуга/и на Търговеца. Търговецът сам решава как и какво да предостави на своите клиенти.
Потребител – треньор е регистриран от администратор потребител и/или клиент с разширени права. Потребител – треньор може да бъде само треньор по плувни спортове, който има право да въвежда, коригира, допълва и изтрива в Платформата имената на участници в тренировките по плуване, които треньорът води в Спортния комплекс в рамките на всеки календарен месец.
Търговец – „УАНДЪР ГРУП“ АД, предлагащ наем на зала/и или спортно съоръжение, услуга, или промотиращ своята дейност.
Обект на Търговеца – Спортен комплекс (зали и съоръжения), находящ се в гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ №47.
Предоставяни услуги – наем (резервация) на спортни зали (съоръжения) и/или плувен басейн, за осъществяване на различни видове спорт в определен ден и часови слот, както и информация за предоставяни спортни услуги;
Запитване – в случай че Потребител желае да ползва спортна услуга и/или заедно с нея, Потребителят има допълнителни изисквания, и/ или услугата е свързана с масово посещение, Посетителят следва да изпрати запитване до Търговеца като опише допълнителните си изисквания.
Платформа – платформа, предоставяща услуги за свързване на Потребители и Търговеца по лесен и бърз начин с помощта на компютри и мобилни устройства (таблети и телефони), свързани в Интернет, като платформата се състои от уеб – сайт https://sport.stgeorgeschool.eu/, който служи за представяне на платформата;
Резервация – електронен запис в базата данни на платформата, който съдържа информация за потребителя, за мястото (обекта на Търговеца), датата, часа, вида, цената и продължителността на резервацията, както и съпътстващи условия.
Електронен QR-код е код генериран чрез Платформата, собственост на Администратора.

2. Настоящите Общи условия имат за цел регулирането на отношенията между Уандър груп и потребителите, които ползват предоставяните чрез Платформата услуги. За достъп до Платформата и ползване на тези услуги е необходима регистрация по начин, указан в настоящите Общи условия.

3. (1) Достъпът до Платформата се осъществява след регистрация и създаване на „Потребителски профил“. Потребителският профил се създава/ свързва към електронен адрес на потребител – физическо лице, навършил 18 години. Регистрирайки се в платформата, всяка една от страните – Потребител и Търговец, дава своето съгласие да му бъде създаден публичен профил, който ще бъде видим за Потребителя, съответно за Търговеца. При регистрация, всеки клиент декларира, че е запознат и съгласен с Общите условия и Условията и правилата на Спортен комплекс „Свети Георги“.

След като се създаде профил на Потребителя, се изпраща известие по електронната му поща за потвърждаване на активацията на профила му в платформата. Потребителят следва да влезе в платформата, да избере и въведе парола. Достъпът до всички услуги от платформата, се осъществява посредством комбинация от електронния адрес и паролата, зададена от потребителя. При и по повод ползването на Платформата и услугите в нея, Уандър груп ще обработва данни за потребителите съгласно Политика за поверителност и защита на личните данни на Платформата. Потребителят се задължава при промяна на посочените в регистрационната форма данни, да актуализира своевременно информацията в своя клиентски профил, на предвиденото за това място или да се свърже с нас за извършване на промяната. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа на Клиента, е необходимо данните от неговия клиентски профил в системата ни, да съвпадат с данните от предоставените от Клиента официални документи за идентификация.

(2). Администраторът задава права за достъп до Платформата на Потребител – треньор по плувни спортове. Треньорът има право да въвежда, коригира, допълва и изтрива в Платформата имената на участници в тренировките по плуване, които той тренира в Спортния комплекс. Треньорът въвежда в системата имената на участниците в групата по плувни спортове, които води, деня и часовия диапазон на провеждане на занятията. Въвеждането в системата на имената на участниците в група по плувни спортове не им дава качеството на потребител на Платформата, а служи за проследимост на ползващите спортния комплекс лица, предвидимост на натовареността, както и за по – добро разпределяне на заетостта на персонала и ползваните площи.

4. Регистрация на потребители – юридически лица не се извършва.

5. (1) Регистрирайки се в платформата, Потребителя дава своето съгласие Уандър груп да му/й изпраща съобщения по всякакъв технически начин: e-mail, нотификации, вайбър и др., когато такива съобщения са необходими за функционирането на услугите, които предоставя платформата. Потребителят дава своето изрично съгласие Уандър груп да изпраща съобщения с рекламна или друга търговска цел.

(2) Въвеждането в Платформата на участниците в плувните спортове, администрирани от Потребител – треньор по реда на т. 4 по – горе, не дава право на Уандър груп да им изпраща съобщения, включително с рекламна или друга търговска цел, по какъвто и да било начин.

6. Заличаване на профила в платформата се осъществява при настъпване на някое от следните обстоятелства:
(а) при изрично искане от Потребителя;
(б) при неизползване на платформата от Потребителя повече от 5 години, считано от последното му влизане (логване) в платформата.
(в) при заличаване от страна на Администратор;
(г) при заличаване от страна на Потребител – треньор.

7. Предоставяни услуги от Платформа за извършване на резервация и плащания към Спортен комплекс „Свети Георги“:
• Резервация на ден и часови слот за ползване на спортна зала (съоръжение) и/или плувен басейн;
• Заплащане на избраните услуги към Търговеца.

8. Видовете спортове и възможностите за запазване/ резервация са както следва:

Спорт Може да се закупи посещение в конкретен ден и час Може да се закупи посещение без ден и час, валидно в рамките на две седмици Може да се закупят няколко посещения, валидни в рамките на един месец
1. Скуош X    
2. Фитнес   X X
3. Спининг X    
4. Тенис на маса X    
5. Тенис на корт X    
6. Плуване   X X
7. Баскетбол X    
8. Волейбол X    
9. Бадминтон X    
10. Футбол X    
11. Айкидо Контакти с треньор    
12. Жиу-жицу Контакти с треньор    
13. Балет Контакти с треньор    
14. Художествена гимнастика Контакти с треньор    
15. Народни танци Контакти с треньор    
16. Модерни танци Контакти с треньор    
17. Лека атлетика /писта/ Контакти с треньор
X
  X
18. Стрийт баскетбол X    
19. Карате Контакти с треньор    
20. Йога Контакти с треньор    

В случай че са налице допълнителни изисквания на Потребителя към предоставяната услуга, Потребителят следва да изпрати запитване към Търговеца. Търговецът отговоря писмено с имейл до Потребителя в срок до 24 – часа от изпращане на запитването.

9. Условия за плащане и поверителност
(1) Можете да заплатите дължимите суми за резервация на ден и часови слот за ползване на помещение/я и/или съоръжения онлайн с кредитни/ дебитни карти, съгласно текуща ценова листа. Чрез кредитиране на плащането по сметката на Търговеца, той приема да предоставя избраната услуга на регистрирания Потребител. Преди извършване на плащане Клиентът следва да прегледа представената от системата информация за търговеца, към който се извършва плащането, описание на сделката, дата и номер фактура, сумата за плащане, такса за плащането (ако е приложимо) и друга налична информация за конкретното плащане. След като се увери в тяхната коректност (ние не носим отговорност за верността на въведените данни от Потребителя на услугата), Клиентът въвежда данните за картата и друга изисквана информация за извършване на плащането. В този случай, системата изпраща до Paysera, респективно до банката-издател на картата, съобщение за авторизиране на плащането. Ако по картата има достатъчно налични средства за извършване плащането, включително таксата за плащането (ако е приложимо) и общата сума е в рамките на определените по картата лимити за разплащания, операцията се осъществява и Paysera, съответно банката-издател на картата връща към системата ни авторизационен код, потвърждаващ плащането. Операторът информира Клиента за успешно извършено плащане. Таксата се прибавя към сумата на плащането.

(2). Потребител – треньор, който директно купува брой посещения на Платформата за участниците в неговите групи, плаща лично като се задължава да направи 1-вото дължимо плащане през Платформата в собствения си профил.

(3). В случай, че поради някаква причина плащането не е успешно (например картата е блокирана/неактивна, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане или др.), Paysera връща към системата на Оператора код за отказ на плащането, съответно системата на Оператора информира Клиента, че плащането не е успешно.

10. Единичната цена на посещение или пакетната такава за определен вид спорт са съгласно актуална Ценова листа на Уандър груп. Уандър груп има право да променя Ценовата листа като актуализира цените в Платформата своевременно.

11. Ползването на услугата/ите е възможно единствено след заплащане на стойността й/им.

12. (1) След заплащане на услуга/ите, Платформата генерира автоматичен мейл до Потребител, като потвърждава извършеното плащане и изпраща на имейла на потребителя QR код. С предоставения QR код, Потребителя може да достъпи в спортния комплекс за заявения ден и час, закупеното от него посещение. Предвид това дали е заплатено едно или няколко посещения, QR кодът важи еднократно или многократно. Клиентът трябва да носи QR кода (разпечатан на хартия или на телефона си) при посещение в Спортния клуб. В противен случай няма възможност за достъп до Спортния комплекс и заявеното /ите посещение/я.
(2) След заявяване и заплащане на посещения от Потребител – треньор в Платформата, системата генерира QR код на всяко заявено и вписано в системата лице. С него, лицето има право да достъпва заедно със заявилия го треньор по плувни спортове определения брой посещения. Заявяване на посещения от потребител – треньор може да се извърши за срок до един месец, считано от датата на заявяването в Платформата.
(3) Във всички случаи QR – кодът е личен и не се преотстъпва. В случай на установяване на нарушения на това правило, Уандър груп има право да откаже достъп до помещенията и спортните активности.
(4) Във всички случаи генерираният QR-код се предоставя на рецепцията на Спортен център, за да бъде сканиран и легитимиран клиента.

Отказ от заплатена разервация
13. Ако Потребител направи резервация и впоследствие се откаже да ползва услугите на Търговеца, Потребителят се съгласява, че има право да я анулира в срок до 48 часа преди нейното начало. В противен случай Потребителят се задължава да заплати на Търговеца услугата, а ако бъде направено онлайн плащане, Потребителят е наясно и приема с настоящите Общи условия, че сумата за резервацията няма да му бъде възстановена. В случай, че Потребителят избере онлайн плащане, но коректно откаже направената резервация, Потребителят има право да му бъде възстановена стойността на направената резервация, като за целта Потребителят следва да изпрати имейл на електронен адрес: sport.complex@stgeorgeschool.eu, с искане да му бъде възстановена стойността на резервацията на същата банкова сметка от която е извършил плащането. Възстановяването на сумата става в срок от 48 часа от изпратеният имейл с искане за връщане. За целите на настоящите Общи условия, „коректно отказана резервация“ означава, че Потребителят е отказал направената резервация в срок до 48 часа преди нейното начало, като се е е свързал с Търговеца и Търговецът е потвърдил писмено, че направената резервация ще бъде отменена.

14. Възстановяването на сума се допуска и при пълна невъзможност по вина на Търговеца да предостави услугата в резервирания и заплатен от Потребителя ден и часови слот. Освен в изрично описаните по – горе случаи, възстановяване на заплатена сума по искане на Потребител не се допуска.

15. Осъществявайки достъп до услугите чрез Платформата, вие приемате и се съгласявате да спазвате изложените по-долу условия. В случай, че не ги приемате нямате право и възможност да използвате Платформата и услугите в него.

16. За ползването на някои услуги може да се изисква приемане на специфичните условия за тяхното използване. Преди да започне използването на някоя услуга, потребителят следва да се информира дали Уандър груп е въвело специални правила за нейното използване. Уандър груп е длъжно да публикува такива правила на интернет страницата си.

17. Посещението на потребител на която и да е страница от платформата и отбелязването, че е съгласен с Общите условия се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.

18. Уандър груп има право да добавя и спира услуги в платформата, да променя структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

19. Уандър груп има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на Уандър груп, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, включително и на лица, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители. При неколкократно заявяване и отказ от заявена услуга от страна на Потребителя, без да уведоми за това Търговеца, Търговеца има право да блокира достъпа на нелоялния Потребител към платформата.

20. Уандър груп има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.

21. Уандър груп има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с Уандър груп.

22. Уандър груп има право (но не е длъжен) да прекрати достъп до услугите си в Платформата, както и да унищожи и/или закрие информация за и на потребител в случаите, когато потребителят не е използвал услугите в Платформата повече от 5 (пет) години.

23. В случаите на прекратяване на достъпа до услуги, предоставяни от Платформата, Уандър груп не носи отговорност при загуба на лични данни, в това число съхранени фактури, информация за плащания и други.

24. Уандър груп не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на мрежата.

25. Потребителят трябва да пази регистрационните си данни по-горе и да не ги споделя с трети лица. Потребителят носи изцяло отговорност за действия, извършени от трети лица при достъп до Платформата и/или ползване на услуги в него/достъп до информация с регистрационните му данни. Уандър груп не носи отговорност в гореописаните случаи. Потребителят носи пълна отговорност за опазване на своята парола за достъп до Платформата, съответно парола за достъп, включително и за мобилното приложение, от трети лица. В случай, че Потребителят има съмнения, че по един или друг начин неговата парола е станала достояние на трети лица, следва незабавно да смени паролата и да информира Уандър груп.

26. Уандър груп не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез Платформата от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.

27. Платформата не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на Платформата или услуга от нея, дори ако Уандър груп е бил предупреден или разумно е могъл да предположи за вероятността от такива вреди.

28. Уандър груп не носи отговорност за неспособност на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.

29. Уандър груп не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.

30. Уандър груп (неговите директори, служители и др. не носят отговорност пред Потребителите) за здравослоното състояние на Потребителя по време на ползване на резервираните и заплатени услуги. Потребителят декларира, че здравословото му състояние позволява ползването на услугите.

31. Услугите в Платформата могат да се използват единствено от потребител, приел настоящите Общи условия и специфичните условия за използване на съответните услуги, ако има такива.

32. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна в описаните общи условия при положение, че същите са актуализирани.

33. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.

34. Потребителят е длъжен да ползва предоставените му услуга по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугата.

35. Потребителят не може да има претенции към Уандър груп за неосъществено плащане в случай, че:
* неговата банка по една или друга причина откаже да извърши това плащане,
* неговата банка не е в състояние да го извърши – независимо от причините за това (поставяне на банката под особен надзор, обявяването й в несъстоятелност, временна неплатежоспособност и други);

36. Уандър груп по никакви причини не изпраща по e-mail съобщения, които приканват Потребителите да актуализират своите данни и профил в Платформата или да предоставят своята парола и/или потребителско име, каквито и да е данни за картата или други идентификационни данни. В случай, че Потребител получи подобно съобщение следва да го счита за опит за измама и при никакви обстоятелства да не отваря линковете (връзките), посочени в тях, както и да не въвежда своята лична и/или финансова информация.

37. Уандър груп си запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на уебсайта.

38. Цялото съдържание на https://sport.stgeorgeschool.eu/ е защитено с авторски права в съответствие с действащите законови разпоредби. Потребителят не може да копира, съхранява, разпространява, предоставя на трети страни или използва по търговски начин която и да е било част от съдържанието на платформата без предварителното изрично писмено съгласие на Търговеца.
Всички елементи на https://sport.stgeorgeschool.eu/, включително, но не само: търговски марки, лога, изображения, контроли, програмен код, аудио, видео, интерфейси, текстове и др. принадлежат на “Уандър груп” АД и са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.

38. Цялото съдържание на https://sport.stgeorgeschool.eu/ е защитено с авторски права в съответствие с действащите законови разпоредби. Потребителят не може да копира, съхранява, разпространява, предоставя на трети страни или използва по търговски начин която и да е било част от съдържанието на платформата без предварителното изрично писмено съгласие на Търговеца.
Всички елементи на https://sport.stgeorgeschool.eu/, включително, но не само: търговски марки, лога, изображения, контроли, програмен код, аудио, видео, интерфейси, текстове и др. принадлежат на “Уандър груп” АД и са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.

39. Всички потребители са приели и се задължават да спазват съдържанието на Политика за поверителност, публикувана на интернет страницата – https://sport.stgeorgeschool.eu/politika-za-poveritelnost/?lang=bg

40. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

05.10.2023г.

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване